Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie Embleem voor Sportshirt