Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Borst-embleem Rijkspolitie Mobiele Eenheid, district Amsterdam