Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Oostenrijk Arrestatie-team nieuw model subdued