Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Het gehele Korps van de gemeentepolitie te Alkmaar omstreeks 1920