Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie korps Alkmaar ca 1905