Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Agent van Politie
Groningen jaren ´20 -´30