Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Politie
Wageningen 1937