Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Het gehele Korps van de gemeentepolitie Vlaardingen ca 1890