Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie Inspecteur met Echtgenote ca 1912