Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie volkswagen bus