Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Citroen verkeersgroep Rijkspolitie jaren ´60