Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Klap waarmee de kleppermannen en nachtwakers door de steden en dorpen liepen.
ca 1820