Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Klap of klepper waarmee de kleppermannen en nachtwakers door de steden en dorpen liepen.
ca 1820