Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Enkelboeienketting ca 1900