Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

CEAG Verkeerslantaarn Rijkspolitie gedateerd 1959