Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie te water schouderinsignes

- adspirant
- wachtmeester
- wachtmeester 1e klasse
- Opperwachtmeester