Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Mouw rang insigne's

Rijks en Gemeentepolitie te water

- agent gemeentepolitie
- hoofdagent gemeentepolitie
- wachtmeester Rijkspolitie
- Opperwachtmeester Rijkspolitie