Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Schouder ranginsignes

Officiers rangen

Rijkspolitie
- Officier 2e klasse

Gemeentepolitie
- Hoofdinspecteur
1e en 2e klasse