Collectie Nederlandse Politie Toen & Nu

Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie Schouderinsignes

- Adjudant
- Brigadier
- Hoofdagent