Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Schouder ranginsignes

schuifpassanten

Gemeentepolitie

- Agent
- Hoofdagent
- Brigadier
- adjudant