Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Schouder ranginsignes

schuifpassanten

Regionale politie

- Adspirant
- Surveillant
- Agent