Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Geborduurde schouder-insignes

Gemeentepolitie

Officiers uitvoering in zilverdraad

jaren '50