Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Geborduurde schouder-insignes

Gemeentepolitie

jaren '50