Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

- Hoofdcommissaris metalen schouder-insignes