Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Schouder insigne

Rijkspolitie

jaren '50