Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Kraagspiegel insigne's

Rijkspolitie Verkeersgroep
(stof op metaal)

- jaren '60