Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rangonderscheidingsteken
metaal

Spoorwegpolitie

Brigadier

jaren 80 - 90