Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rang Mouwinsigne

Rijkspolitie

Opperwachtmeester

jaren '50