Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Kraagspiegel insignes Rijkspolitie jaren ´50