Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie jaren ´50 kraagspiegel muzikant