Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Kraag-insigne

Rijkspolitie

jaren '50