Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Schouder ranginsignes
Metaal

Rijkspolitie

Opperwachtmeester