Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Mouw Rang insigne stof

Rijkspolitie

Opperwachtmeester

jaren ´70