Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Kraagspiegels ranginsignes

2e wereldoorlog periode

Hoofdwachtmeester
- zwart Marechaussee
- blauw Politie