Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Schouder ranginsignes
Schuifpassanten

Regionale politie

Rang - Commissaris

van Mr. P.D. Kolfschoten

Korpschef gemeentepolitie Bussum tot 1988

Districtschef
Eenheid Gooi - Noord van de Regio Gooi en Vechtstreek