Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Veldwachters wapenstok ca 1850