Collectie Nederlandse Politie Toen & Nu

Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Veldwachters wapenstok ca 1850