Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Sabel gemeentepolitie ´s-Gravenhage voor Rijwiel-surveillance met stalen schede