Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Sabel gemeente politie - veldwachter