Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Ceremoniele Sabel Gemeentepolitie de Bilt ca 1935