Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Vergunningen werden op voorspraak van de politie door de gemeente verstrekt, en werd door de vergunning houder zichtbaar aan de buitenzijde van zijn pand gehangen.