Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Verzegelloodje politie Delfzijl jaren '30