Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

plateel bord voor het 25 jarige jubileum van de broederschap van commissarissen van politie in Nederland. 1898 - 1923