Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Speldje Korps Rijkspolitie vuurwapen docent