Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Speldje Gemeentepolitie te water