Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Dasklem gemeentepolitie jaren ´50