Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Medaille en batton 25 jarige trouwe dienst