Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Baret arrestatieteam

Korps Rijkspolitie ´83 / ´94