Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet manschappen

Korps Rijkspolitie ca 1953