Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Dames hoedje
2e model

Korps Rijkspolitie ´64 / ´94