Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

kwartiermuts manschappen

Korps Rijkspolitie ´45 / ´64