Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet manschappen

Technisch controleur
Korps Rijkspolitie ´64 / ´94